فرش

    فرش واژه ای است که از زبان عربی گرفته است، که در لغت به معنای گستردن و گستردنی است، ولی در اصطلاح به زیر اندازی گفته می شود که با دست با ماشین بافته می شود. واژه «دست باف» طبق تعریف فرهنگ فارسی معین همان دست یافته است، یعنی آنچه با دست بافند.

    دکمه بازگشت به بالا