همراهان پازیریک در کردستان

قالیشویی مصطفی

تلفن ثابت :

09188810015

قالیشویی کوثر

تلفن ثابت :

09188730379

قالیشویی کردستان 

تلفن ثابت :

09189754743

قالیشویی سید صادق

تلفن ثابت :

09187765661