همراهان پازیریک در آذربایجان شرقی

قالیشویی شهریار 

تلفن ثابت :

09144515174

قالیشویی قاسم زاده

تلفن ثابت :

09144929330

قالیشویی میلاد 

تلفن ثابت :

04532627092