آدرس ما

یـــزد | میدان نماز | بلوار امام حسین | کوچه سلامت

با ما تماس بگیرید

تلفــــن: ۱-۰۳۵۳۶۲۹۲۹۸۰
تلفکس: ۰۳۵۳۶۲۹۲۲۹۱
همراه: ۰۹۱۳۱۵۲۲۰۱۸
مدیر فروش: 09120351866

پست الکترونیکی

info@pazirikco.com

شرکت پویا پازیریک ایساتیس