نمایشگاه

نمایشگاه آلمان

حضور در اولین نمایشگاه تخصصی صنعت شست و شوی ایران تهران – بوستان گفتگو- دوازدهم الی شانزدهم تیرماه 1396
admin
ژوئن 23, 2019
نمایشگاه

نمایشگاه تهران

حضور در اولین نمایشگاه تخصصی صنعت شست و شوی ایران تهران – بوستان گفتگو- دوازدهم الی شانزدهم تیرماه 1396
admin
ژوئن 23, 2019
نمایشگاه

جشنواره ملی شیخ بهایی

حضور در یازدهمین جشنواره ملی فن آوری شیخ بهایی ، با داوری بین المللی سازمان SLUSH تهران - دانشگاه شهید بهشتی زمان - اردیبهشت سال…
admin
جولای 24, 2018