گرم خانه محیطی بسته است که فرش در آن با استفاده از جریان هوا و حرارت به طور کامل خشک می شود. گرم خانه برای مناطقی نیاز است که امکان خشک کردن فرش در هوای آزاد را ندارند (در تمام یا بعضی از فصول سال). این مناطق را می توان به سه دسته ی کلی تقسیم کرد:
به علت برودت هوا حرارت لازم برای خشک شدن فرش محیا نیست. (فصول سرد مناطق غربی)
به علت رطوبت هوا شرایط لازم برای خشک شدن فرش محیا نیست. (تمام فصول مناطق شمالی)
به علت بارش شرایط برای خشک شدن فرش محیا نیست. (مناطق با بارش های فصلی)
شرکت پویا پازیریک گرم خانه ی تمام اتوماتیک خود را با رفع عیوب گرم خانه های سنتی به بازار ارایه نموده است. این گرم خانه از تونل هوایی به صورت کاملا بسته تشکیل شده که فرش ها از یک طرف بر روی دار قرار می گیرند و پس از طی مسیر تونل از طرف دیگر به صورت کاملا خشک و لوله شده تحویل می شوند. در مسیر تونل سنسور های دما و رطوبت تعبیه شده تا با پایش وضعیت فرش با استفاده از برنامه ریزی هوشمند، تنظیمات بهینه برای هیترجت ها و فن ها اعمال گردد.