بخشی از مدارک و مستنداتی که طی سالیان اخیر در ارتباط با صنعت شستشو و خشک کن برای ساخت دستگاه های آبگیر و شستشوی اتوماتیک مورد نیاز بوده و توسط مدیریت مجموعه اخذ شده است به شرح زیر می باشد :

 

 مدرک

مدرک دوره‌ی بیرینگ ها

 

گواهی انجمن کیفیت ایران

 

 

گواهی امران

 

گواهی دوره نگهداری و تکنولوژی بیرینگ ها

 

گواهی دوره روانکاری و آنالیز خرابی بیرینگ ها

 

  

گواهی های ثبت اختراع شرکت پازیریک