بیاموزیم

دستگاه شستشوی ریلی فرش بهتر است یا میزی ؟

بوسیله جولای 10, 2019 اکتبر 12th, 2019 بدون نظر

دستگاه شستشوی ریلی فرش بهتر است یا میزی ؟

درگذشته کلیه فرش ها و قالی ها به شیوه دستی، توسط ابزارهایی مانند پارو شسته می شدند. با گذشت زمان قالیشویی ها مجهز به تجهیزات مختلفی شدند تا کیفیت شست و شو را بالا برده و در عین حال زمان شست وشوي یک فرش را پایین بیاورند. با توجه به فرهنگ موجود در کشور عزیزمان ایران و علاقه ي مردم به شستن فرش هایشان در ایام آخر سال، حجم فرش موجود در قالیشویی ها روز به روز در حال افزایش است.
به همین علت، نیاز است که مراکز قالیشویی همراه با این حجم بالاي درخواست از طرف مردم، تجهیزات خود را ارتقا دهند تا ضمن افزایش کیفیت شست و شو، زمان شست و شوي یک فرش را کاهش دهند تا بتوانند تعداد زیادي فرش را در زمانی کوتاه، با کیفیت مناسب بشویند. .

یکی از تجهیزات مهم مورد نیاز براي مراکز قالیشویی، دستگاههاي اتوماتیک شست و شوي فرش می باشد. می توان این دستگاه ها را به دو نوع کلی دستگاه اتوماتیک شست و شوي میزي و دستگاه اتوماتیک شست و شوي ریلی تقسیم بندي کرد. در این مقاله سعی داریم تا این دو دستگاه را با یکدیگر مقایسه کنیم. نحوه ي کارکرد دستگاه شست و شوي ریلی، به این صورت است که بایستی سکویی با سطح کاملاً هموار و داراي شیب مناسب، با عرض یک فرش و طول چندین فرش، از پیش ساخته شود. به طور مثال براي شست و شوي سه عدد فرش 3 در 4 متر، سکویی با ابعاد حدودي 4 در 12 متر نیاز است. فرش ها باید توسط کارگر، در کنار یکدیگر، بر روي این سکو پهن شوند و سپس دستگاه شست و شوي ریلی بر روي فرشهاي پهن شده حرکت کرده و توسط برس هاي دیسکی یا غلطکی و یا ترکیب این دو، فرش ها شسته شود. بعد از اتمام فرایند شست و شو، کارگر بایستی به صورت دستی فرش را آبکشی و کف را از فرش بیرون کند. سپس فرش را به صورت دستی لوله کرده و به داخل آبگیر هدایت کند. در مقابل، دستگاه شست و شوي میزي، نیازي به ساخت سکو و فضاي زیادي ندارد. یک فضاي حدودي 3.5 در 4.5 متر نیاز است تا دستگاه به صورت ثابت در آن قرار بگیرد. ابتداي فرش توسط کارگر به قسمت ورودي دستگاه شست وشوي میزي هدایت می شود و دستگاه به صورت اتوماتیک، فرش را به داخل هدایت می کند. فرش از زیر برس هاي دیسکی و غلطکی رد شده و شسته می شود. سپس بعد از فرایند شست و شو، فرش به صورت اتوماتیک وارد قسمت آبکشی شده و کف از فرش خارج می شود. در انتها، فرش به صورت اتوماتیک لوله می شود و به داخل آبگیر هدایت می شود. بر خلاف دستگاه ریلی، در دستگاه میزي تمامی فرایندها به صورت اتوماتیک انجام می شود که این امر باعث می شود زمان شست و شوي یک فرش به طور چشمگیري کاهش پیدا کند. همچنین به دلیل اتوماتیک بودن تمامی فرایند شست و شو، نیروي انسانی کمتري هم نیاز است و ضمن حفظ کیفیت شستشو زمان بسیار کمتری برای این عمل مورد نیاز است.در مقابل تنها مزیت دستگاه سشتشوی ریلی ، قیمت کمتر آن است که در مدت طولانی از توجیه پذیری آن می کاهد.

نظرتان را بگویید