خاک گیری در فرآیند شستشوی فرش مرحله بسیار مهمی است که الزاماً باید قبل از شروع شستشو انجام گیرد . طی فرآیند خاک گیری، گرد و خاک کوبیده شده و رسوب مواد شوینده‌ ی ناشی از شستشو های نا مناسب قبلی که در ریشه های فرش باقی مانده از فرش جدا می شود .
برای ارتقا کیفیت شستشوی فرش مرحله ی خاک گیری بسیار موثر است . جرم تخته شده در ریشه های فرش به سختی ممکن است در فرآیند شستشو از فرش جدا شود بنابراین در صورت انجام نشدن خاک گیری به مرور زمان فرش دچار پوسیدگی می شود.
دستگاه خاک گیر از یک محور کشنده که فرش را به داخل دستگاه می کشد و دو محور که ضربه زن های فلزی بر روی آن تعبیه شده اند تشکیل شده است. در هنگام وارد شدن فرش به دستگاه ضربه های استاندارد و یکنواخت به هر دو طرف فرش (پشت و رو) وارد می شود و تمامی خاک و ذرات جمع شده در عمق و گره های فرش را خارج می کند.