آخرین اخبار شرکت

در تاریخ 10 الی 14 آبان ماه 97 ، شمشمین نمایشگاه نوآوری و فن آوری ربع رشیدی (Renotex) در حوزه بین الملل و با حضور شرکت های داخلی  و خارجی در تبریز برگزار شد که شرکت پویا پازیریک ایساتیس با شرکت در بخش صنایع ماشین سازی و قطعات خودرو پر قدرت تر از گذشته به عنوان تنها شرکت حاضر در زمینه صنعت قالیشویی به معرفی فعالیت های خود در زمینه صنعت شستشو و فن آوری های نوین آن پرداخت.

همچنین با به همراه آوردن بخش کوچک و نمونه ای از تکنولوژی شستشوی انحصاری پازیریکی خود ، به توجیه این تکنولوژی جدید و ورود آن به بازار تبریز پرداخت تا زین پس قالیشویی های سنتی در تبریز نیز مجهز به جدید ترین تکنولوژی های این بخش شوند.

این در حالیست که با توجه به نوع بافت متفاوت قالی های تبریز ، تکنولوژی انحصاری شستشوی ارتعاشی پازیریک جوابگوی نیازهای این نوع از فرش ها بوده و استقبال خوبی را به همراه داشته است.