آخرین اخبار شرکت

در اولین نمایشگاه تخصصی شستشو و نظافت مشتاق دیدار شما همراهان عزیز هستیم.زمان برگزاری: 12 تا 15 مرداد
مکان: محل دائمی نمایشگاههای تخصصی شهرداری تهران - بوستان گفتگو، غرفه 37 (شرکت پویا پازیریک ایساتیس)
آدرس سایت نمایشگاه:www.mtadbir.com