نمایشگاه

جشنواره ملی شیخ بهایی

حضور در یازدهمین جشنواره ملی فن آوری شیخ بهایی ، با داوری بین المللی سازمان SLUSH تهران - دانشگاه شهید بهشتی زمان - اردیبهشت سال…
admin
جولای 24, 2018