نمایشگاه

جشنواره نوآوری و شکوفایی کوهرنگ

بوسیله جولای 30, 2019 بدون نظر
حضور در جشنواره نوآوری و شکوفایی کوهرنگ

اصفهان
زمان – آذر 1393

جشنواره نوآوری و شکوفایی کوهرنگ در رابطه با ارزیابی اختراعات و نمایشگاه تجاری سازی اختراعات ، آذر 1393 در اصفهان برگزار شد.